Trang thông tin điện tử Phòng cảnh sát giao thông TPHCM
Giới thiệu

Lịch sử hình thành 17/07/2018

Ngày thành lập lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt: 21/02/1946

I/ Lực lượng Cảnh sát giao thông - Những ngày đầu thu lịch sử

Để giữ gìn trật tự trị an xã hội, bảo vệ cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ, bảo vệ sự an toàn của nhân dân sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, các tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát nhân dân lần lượt ra đời. Trong đó nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng cũng được đặt ra hết sức khẩn trương, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành “Việt Nam Công an vụ”. Trong quá trình phát triển cách mạng, lực lượng Cảnh sát từng bước hoàn thiện tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trong các tổ chức tiền thân ấy đều có một bộ phận thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông … Có thể coi đó chính là tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông để tiến tới hình thành tổ chức Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy sau này.

Ngày 21/2/1946 là mốc rất quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc Công an nhân dân và ngày 21/02 hàng năm được Bộ Công an xác định là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông.

II/ Quá trình ra đời của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay:

Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vào những ngày đầu mới giải phóng diễn ra hết sức gay go, quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành một số bộ phận nghiệp vụ, trong đó có Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Trong thời kỳ này, lực lượng CSGT được thành lập ở 02 cấp: Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và các Đội CSGT trực thuộc Công an các quận, huyện. Tổ chức bộ máy của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt có 19 đơn vị trực thuộc.

Kể từ tháng 5/1989, lực lượng CSGT đường bộ được sát nhập thống nhất vào một đầu mối là Phòng CSGT đường bộ đảm nhận công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố (trừ 02 huyện Củ Chi và Cần Giờ vẫn còn Đội CSGT).

Đến tháng 8/1998 lực lượng CSGT thành phố được tổ chức lại thành 02 cấp: Phòng CSGT đường bộ thuộc CATP. Hồ Chí Minh và các Đội CSGT - Trật tự - Cơ động trực thuộc công an các quận, huyện cho đến nay.

Để phù hợp với tình hình phát triển và mở rộng của mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt hiện nay có 22 đơn vị trực thuộc, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trên địa bàn được phân công, phụ trách.

Bình luận: ()


Tối đa: 1000 ký tự

  • DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
  • Thư viện video
  LIÊN KẾT WEBSITE
  Thống kê truy cập

  Đang truy cập:

  Tổng: